Wat is Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is een technologiegebaseerde discipline waarin business en IT samenwerken om de homogeniteit, nauwkeurigheid, stewardship, semantische consistentie en verantwoordelijkheid van de officiële gedeelde master data van een onderneming te waarborgen.

Master data is de consistente en gelijke set van identifiers en attributen waarmee de kernentiteiten van de onderneming worden beschreven, inclusief klanten, forecasts,  toeleveranciers, locaties, hiërarchieën en een accountoverzicht.


Master Data Management

Wat is data-integratie?

Data-integratie is het proces waarmee data van verschillende bronnen worden samengebracht om gebruikers een totaaloverzicht te geven. Het uitgangspunt van data-integratie is om data breder beschikbaar te maken. Het moet het verwerken van data door systemen en gebruiken van data door gebruikers vergemakkelijken.

Wat is klantwinstgevendheid?

Klantwinstgevendheid is een accountingmethode waarmee bedrijven de totale winst die een bepaalde klant genereert kunnen bepalen. Een winstgevende klant is een klant waarbij meer omzet wordt gegenereerd dan de kosten van het werven, verkopen en bedienen van de klant bedragen.

Wat is een data warehouse?

Een Data Warehouse (DW of DWH), ook wel een Enterprise Data Warehouse (EDW), is een centrale opslagplek van alle bedrijfsdata die geïntegreerd zijn vanuit één of meerdere bronnen. Deze data worden gebruikt voor rapportages of data-analyses. Een data warehouse is een essentieel onderdeel voor het goed inrichten van business intelligence.

Wat zijn databronnen?

Een databron is de plek waar je data vandaan komen. Een databron kan de plek zijn waar data oorspronkelijk zijn aangemaakt of waar fysieke informatie voor het eerst digitaal is opgeslagen. Zelfs data die regelmatig verwerkt zijn, kunnen als bron dienen, zolang een ander proces de data ontsluit en gebruikt.

Wat is ETL?

ETL staat voor ‘Extract, Transform and Load’. Het is een driestaps datamanagementproces waarmee ongestructureerde data van verschillende bronnen worden opgehaald en omgezet in een format waarmee aan de operationele en analytische vereisten van de business wordt voldaan, wat vervolgens naar een eindbestemming wordt geladen.

Wat is Business Intelligence of BI?

Business Intelligence (BI) is een continu proces waarmee ruwe data worden verzameld, gecontroleerd en gecombineerd om tot bruikbare informatie te komen waarmee data gedreven beslissingen kunnen worden gemaakt.

Wat is een data mart?

Een data mart is een selectie van fact- en dimensietabellen uit de data warehouse, gericht op één onderwerp of bedrijfstak. Met een data mart hebben teams toegang tot data en informatie die voor hen relevant is.

Wat is een data lake?

Een data lake is een centrale opslagplaats om een grote hoeveelheid ruwe data in de oorspronkelijke indeling op te slaan. Het is één bewaarplaats waar gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde data worden bewaard.