Winstgevendheid Analyse

Weten hoeveel winst je maakt per klant is essentieel voor iedere organisatie. De omzet per klant kan vaak makkelijk worden bepaald, maar het is lastiger om de kosten juist toe te wijzen, omdat er vaak sprake is van een combinatie van directe en indirecte kosten.

Welk deel van de totale kantoorhuur of overheadkosten of afschrijvingen moet je aan welke klant toebedelen? Als de kosten niet nauwkeurig vastgesteld zijn, is het onmogelijk om te weten hoeveel winst je per klant maakt.

Onze Winstgevendheid Analyse-oplossing is ontworpen om precies dat probleem aan te pakken: zowel directe als indirecte kosten op een eerlijke en herleidbare manier verdelen over al je klanten of producten. De uitkomst van deze complexe berekeningen kan vervolgens worden gebruikt in visualisatietools zoals PowerBI zodat je direct inzicht hebt in de winstgevendheid van je klanten, producten of vestigingen.

Ontwikkel kostenallocatieprofielen

Met de Winstgevendheid Analyse-oplossing kan je kostendrijvers configureren en toewijzen aan alle accounts.

Kostendrijvers zijn de cijfers die aangeven welk deel van de totale gedeelde kosten aan welke klant of welk product moeten worden toegewezen. Kosten kunnen op verschillende manieren worden toegeweze

  • gelijk verdeeld over alle klanten;
  • proportioneel aan de winst;
  • proportioneel aan de afzet;
  • berekend aan de hand van de schade;
  • een combinatie hiervan.

Met een kostenallocatieprofiel kan je kostendrijvers aan kostenposten koppelen. Daarmee kan je jouw eigen mogelijke scenario’s creëren door verschillende allocatieprofielen te maken.