Samenwerking Cohelion en A-Insights

By Sophie Sonneveld • published May 11, 2021 • last updated June 20, 2024

Veel bedrijven hebben door COVID-19 gerealiseerd hoezeer ze achterlopen in de digitale transformatie. Door het coronavirus is de markt in korte tijd drastisch veranderd, waardoor bedrijven geconfronteerd worden met het feit dat ze niet langer duidelijk voor ogen hebben hoe de markt in elkaar zit. Daardoor willen ze inzicht in de markt en recente ontwikkelingen, maar ook in hun interne operatie. “Veel bedrijven missen echter nog de koppeling tussen interne en externe data, waardoor ze een kans laten liggen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen”, aldus Jeroen Lustig van A-Insights. 

A-Insights en Cohelion zijn twee groeiende technologiebedrijven die de handen ineenslaan en een unieke oplossing voor dit probleem bieden, door organisaties te ondersteunen om op basis van zowel interne als externe data te sturen. Het speerpunt van deze samenwerking is klanten voorzien van eenvoudige toegang tot interne en externe data en hen leren hoe ze deze data kunnen gebruiken bij hun besluitvorming. Daarmee worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de digitale transformatie van bedrijven. We spraken met Jeroen Lustig, founder van A-Insights, en Roeland Krom, founder van Cohelion, over hun inzichten in de wereld van market intelligence en business intelligence. 

Betere beslissingen op grond van interne en externe data

Externe data, gegevens die verzameld worden buiten het bedrijf, zijn vaak lastig naar boven te halen. Jeroen: “Hele ketens zijn zich aan het herorganiseren. Bovendien bevindt de markt zich steeds meer op een internationaal niveau. Er zijn dus steeds meer (externe) factoren van invloed op jouw bedrijf, waardoor het lastiger wordt om een goed beeld te krijgen van de positie van je bedrijf in de markt. Bedrijven die minder toegevoegde waarde bieden, worden dan uit de markt gedrukt.” Door externe data consistent te verzamelen met behulp van publiekelijk beschikbare bronnen, krijgt het bedrijf inzicht in marktontwikkelingen, strategische initiatieven van concurrenten en veranderende trends bij de klant. Daarmee kunnen kansen worden geïdentificeerd, waar het bedrijf vervolgens op kan inspelen. Dit proces is het specialisme van A-Insights.  

De interne data, alle gegevens van het bedrijf zelf, zijn vaak wel beschikbaar, maar bedrijven hebben moeite om deze te integreren, overzichtelijk te maken en er de juiste inzichten uit te halen. Roeland: “Een explosie van data is een veelvoorkomend probleem. Je kan tegenwoordig alles wel meten. Ons doel met Cohelion is om uit die grote hoeveelheid data van alle bedrijfsapplicaties de relevante informatie te halen, die invloed heeft op je operationele doelstellingen. Pas dan kan je de prestatie van je eigen bedrijf vergelijken met de markt. Door een optimale datakwaliteit te waarborgen en de hoeveelheid data beheersbaar te houden, blijft de data werkbaar voor klanten.” 

Waar uiteindelijk de echte waarde zit, is het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van die interne en externe data.

Jeroen Lustig Co-Founder

“Bedrijven zijn uiteindelijk toch onbewust beide aan het doen. Als je eenmaal weet hoe je sales ontwikkelt, ga je altijd verder nadenken over waardoor dat komt”, aldus Jeroen. De koppeling tussen interne en externe data zorgt dat bedrijven hun krachten matchen met de behoeften van de markt. Door bedrijfs en publieke marktdata samen te brengen, kan een objectieve basis voor beslissingen worden gecreëerd, waarmee aannames en subjectiviteit worden vermeden. Dat is ook het doel van de samenwerking tussen Cohelion en A-Insights.

Digitale transformatie

Volgens Jeroen is door COVID-19 de behoefte aan digitale transformatie en data groter geworden. “Wzien dat traditionele spelers zich steeds vaker in korte tijd moeten aanpassen aan digitaal werken en digitale oplossingen nodig hebben. Dat betreft niet alleen de digitalisering van documentatie en de verschuiving naar online communicatie, maar ook de mogelijkheid voor werknemers om informatie te valideren aan de hand van data. 

Conservatieve markten zoals Food & Agri passen zich doorgaans langzaam aan en zijn terughoudend in de adoptie van noviteiten. Jeroen: “Dat is logisch wanneer een markt heel stabiel is en er een grote supply chain aan te pas komt, maar door regelgeving, druk van concurrentie of de wensen van grote klanten is er wel vraag naar innovatie, met name wanneer het gaat om sustainability of de groeiende wereldbevolking. Bedrijven willen meer doen met minder, reorganiseren hele ketens en opereren steeds meer op een globaal niveau. Al deze factoren maken het voor bedrijven complexer om te bepalen waar hun toegevoegde waarde zit.” 

Roeland beaamt dit: “Wanneer alle data inzichtelijk is, komen allerlei problemen aan het licht waarvan bedrijven niet wisten dat ze die hadden. Als elke vestiging bijvoorbeeld een eigen definitie gebruikt voor een productcategorisering, is moeilijk te zien hoe winstgevend dat product is.” Organisaties die al data verzamelen, hebben vaak een hele berg aan informatie. Hoe kan je dat dan nuttig inzetten? “Door de samenwerking met A-Insights kunnen we nu op beide gebieden advies geven; we zorgen voor inzicht in de eigen vestigingen en klanten, maar ook in hoe het bedrijf in de markt en in de wereld staat.” 

Door de samenwerking met A-Insights kunnen we nu op beide gebieden advies geven; we zorgen voor inzicht in de eigen vestigingen en klanten, maar ook in hoe het bedrijf in de markt en in de wereld staat.

Roeland Krom Founder and CEO

Een datagedreven aanpak: de eerste stappen

Jeroen verklaart dat bedrijven in vier groepen zijn op te delen: bedrijven die nog niets met data doen, bedrijven die hun bedrijfsdata al goed op orde hebben maar niet buiten de organisatie kijken, bedrijven die hun interne data niet op orde hebben maar wel naar de markt en concurrenten kijken, en bedrijven die zowel intern als extern willen kijken. “Als ik kijk naar ons klantenbestand, is de manier waarop zij naar data kijken heel open; ze willen geïnspireerd worden en meer van de data leren dan alleen maar waarom iets gebeurt.” 

Volgens Roeland is de rode draad dat met behulp van data objectievere en daarmee betere beslissingen worden gemaakt. “Als personeel daarin wordt opgeleid, zijn zij ook meer betrokken en worden op het juiste moment de juiste data gebruikt.” 

Hoe zet een organisatie de eerste stap naar een datagedreven aanpak? “Wij werken altijd van het einddoel terug naar de databronnen”, aldus Roeland. “Wat zijn de rapportagebehoeften en waar worden de data vandaan gehaald?” De transformatie naar een systematische, datagedreven aanpak vereist ook een verandering van mentaliteit binnen een organisatie. Jeroen: “Het is inderdaad een culturele verandering die het bedrijf doormaakt.” Het is volgens hem belangrijk om te erkennen dat deze verandering geleidelijk gaat. Bovendien moeten de historische data eerst op orde zijn. “Dat is niet de leukste stap, want het heeft geen directe impact, maar wel een van de belangrijkste.” 

Eén plus één is drie

Cohelion helpt klanten bij het bundelen van hun bedrijfsdata, die over verschillende afdelingen, vestigingen en bronnen verspreid is. Zonder ingewikkelde aanpassingen te doen aan operationele bedrijfsprocessen of bestaande IT-infrastructuur krijgen organisaties een actueel, volledig en accuraat overzicht van de prestaties van alle bedrijfsonderdelen. Dit kan direct worden vergeleken met de opgestelde targets, budgetten en forecasts (die ook in het platform verzameld kunnen worden). 

Roeland: “En door onze samenwerking met A-Insights kan je die data ook vergelijken met de markt of een concurrent. Om het verhaal achter de data te begrijpen en te bepalen of je het goed doet of niet, heb je een benchmark nodig, zoals data over een concurrent. Zo voorzien we verschillende typen bedrijven van interne en externe informatie.” 

Ook A-Insights wil een stroom aan data continu beschikbaar stellen aan hun klanten, via het Cohelion dataplatform. Jeroen: “Wij redeneren vanuit drie vragen die relevant zijn voor een bedrijf: hoe doe ik het, hoe doen anderen het en hoe doe ik het in mijn waardeketen in brede zin? Deze vragen stellen een bedrijf in staat om op steeds impactvollere wijze de juiste strategische keuzes te maken. Informatie over de markt en concurrentie is maar één deel van dat verhaal; bedrijfsdata kan dat aanvullen.” Voor de klant betekent dit: één plus één is drie. 

Over A-Insights

A-Insights helpt bij het maken van strategische keuzes door data over de markt en concurrentie inzichtelijk te maken. Het platform van A-Insights zet de toenemende publiek beschikbare data over bedrijven en markten door middel van slimme technologie en sterke sector-specifieke kennis om in bruikbare inzichten. Ze zijn experts in business en market intelligence, en opereren met name in de sectoren Food & Agri en Public & Healthcare. 

Over Cohelion

Cohelion is een one-stop-shop voor organisaties die voor data-uitdagingen staan. Met een unieke service-georiënteerde aanpak ontlast Cohelion haar klanten bij hun data-integratie, door middel van een gebruiksvriendelijk dataplatform met geavanceerde mogelijkheden om datakwaliteit te waarborgen en ingebouwde oplossingen zoals: Forecasting en Budgeting, Contract- en SLA Management, en Customer Profitability. 

Meer weten over de samenwerking?

Neem contact met ons op
Contact